Dlouhodobá ochrana Vaší brány, branky, plotu

Žárové zinkování

Ocel je fascinující materiál. Vlivem počasí a vzduchu ale koroduje. Žárové zinkování ji chrání levně a ekologicky předzinkovaná brána korozí a prodlužuje její životnost.

Při žárovém zinkování se ocel po příslušné předběžné úpravě ponoří do zinkové lázně o teplotě cca 450 °C. Zinek a ocel přitom spolu reagují. Na povrchu oceli se vytvoří slitina železa a zinku. Toto nezničitelné spojení zinku a oceli vytvoří ochranu, která se výrazně liší od všech ostatních metod. Žárově pozinkované povrchy nejsou chráněny pouze proti větru a počasí, nýbrž také optimálně proti mechanickému zatížení - na desetiletí. Za normálních podmínek chrání žárové pozinkování proti korozi až 50 let a i při vyšším zatížení je doba ochrany zpravidla delší než 25 let.

Výhody

  • Dlouhodobá ochrana proti korozi 
  • Vysoká mechanická zatížitelnost 
  • Dokonalá kompletní ochrana, i v dutinách a na hranách 
  • Katodová ochrana proti korozi 
  • Atraktivní vzhled 
  • Vysoká ekonomičnost 
  • Bezúdržbovost 
  • Dobrá ekologická bilance, ekologická metoda


Práškové lakování

Dodatečně lze žárově pozinkovanou ocel opatřit barevným povlakem, který zaručí další širokou alakovaná brána dlouhodobou protikorozní ochranu. Zušlechtění povrchu žárově zinkované oceli barevným povrstvením – říkáme tomu též duplexní systém – je velice kvalitní systém protikorozní ochrany. Zinek a barva se tu vzájemně doplňují ve své účinnosti, čímž se zvyšuje doba protikorozní ochrany o 1,2 až 2,5násobek. Toto barevné povrstvení může být naneseno metodou práškového lakování.

Práškové lakování je metoda protikorozní ochrany, při níž jsou obrobky z hliníku, oceli nebo ze žárově zinkované oceli opatřeny využitím elektrostatického náboje (EPS) vrstvou polyesterového nebo polyester-epoxidového prášku. Prášek je vypálen při teplotě objektu cca 180 °C a převeden na vrstvu laku

 

 

 

Vzorník barev RAL

Vzorník RAL