Dlouhodobá ochrana Vaší brány, branky, plotu

Žárové zinkování

Ocel je fascinující materiál. Vlivem počasí a vzduchu ale koroduje. Žárové zinkování ji chrání levně a ekologicky předzinkovaná brána korozí a prodlužuje její životnost.

Při žárovém zinkování se ocel po příslušné předběžné úpravě ponoří do zinkové lázně o teplotě cca 450 °C. Zinek a ocel přitom spolu reagují. Na povrchu oceli se vytvoří slitina železa a zinku. Toto nezničitelné spojení zinku a oceli vytvoří ochranu, která se výrazně liší od všech ostatních metod. Žárově pozinkované povrchy nejsou chráněny pouze proti větru a počasí, nýbrž také optimálně proti mechanickému zatížení - na desetiletí. Za normálních podmínek chrání žárové pozinkování proti korozi až 50 let a i při vyšším zatížení je doba ochrany zpravidla delší než 25 let.

Výhody

  • Dlouhodobá ochrana proti korozi 
  • Vysoká mechanická zatížitelnost 
  • Dokonalá kompletní ochrana, i v dutinách a na hranách 
  • Katodová ochrana proti korozi 
  • Atraktivní vzhled 
  • Vysoká ekonomičnost 
  • Bezúdržbovost 
  • Dobrá ekologická bilance, ekologická metoda


Práškové lakování

Dodatečně k žárovému zinkování lze ocel a žárově pozinkovanou ocel opatřit povlakem, který zaručí širokou alakovaná brána dlouhodobou protikorozní ochranu. Zušlechtění povrchu žárově zinkované oceli barevným povrstvením – říkáme tomu též duplexní systém – je velice kvalitní systém protikorozní ochrany. Zinek a barva se tu vzájemně doplňují ve své účinnosti, čímž se zvyšuje doba protikorozní ochrany o 1,2 až 2,5násobek. Toto barevné povrstvení může být naneseno metodou práškového lakování.

Práškové lakování je metoda protikorozní ochrany, při níž jsou obrobky z hliníku, oceli nebo ze žárově zinkované oceli opatřeny využitím elektrostatického náboje (EPS) vrstvou polyesterového nebo polyester-epoxidového prášku. Prášek je vypálen při teplotě objektu cca 180 °C a převeden na vrstvu laku

 

 

 

Vzorník barev RAL

Vzorník RAL